BRAEL - Aparaty Medyczne Producent Kardiotokografów i detektorów tętna płodu
  English version
  Russian version
     

BRAEL - Aparaty medyczne

GŁÓWNA      O NAS      PRODUKTY      PYTANIA      DO DRUKU      SERWIS      KONTAKT

PYTANIA

 
Najczęstsze pytania
Dlaczego BRAEL?
Stosowana technologia
Oznaczenia produktów
 
 
     
 

Jak pracuje detektor tętna płodu?

 

Co to jest impulsowy detektor tętna płodu?

 

Czy ultradźwięki emitowane przez detektor tętna płodu są szkodliwe?

 

Od jakiego tygodnia ciąży można osłuchać serce płodu?

 

Jaką wybrać głowicę?

 

Co to są zakłócenia kontaktowe?

 

Co zrobić kiedy detektor sprawia problemy?

 

Jak pracuje detektor tętna płodu?

Głowica detektora wysyła falę ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości. Fala napotyka na swej drodze różne tkanki, które odbijają ją częściowo w kierunku głowicy. Głowica odbiera ultradźwięki, przetwarza na sygnały elektryczne, które po wzmocnieniu i filtracji są zamieniane na sygnał dźwiękowy. Zasada pracy detektora związana jest z efektem zjawiska Dopplera, które polega na tym, że każdy ruchomy obiekt na drodze fali ultradźwiękowej zmienia jej częstotliwość. Zmiana częstotliwości zależna jest od prędkości obiektu. Obiektami tymi są serce płodu, a także płynąca krew w naczyniach matki i dziecka.

powrót

 

Co to jest impulsowy detektor tętna płodu?

Zdecydowana większość detektorów tętna na światowym rynku wykorzystuje falę ultradźwiękową ciągłą, tzn. sygnał nadawany jest bez przerwy. Detektor impulsowy, tak jak radar, najpierw wysyła krótki impuls nadawczy, a następnie odbiera echa z określonego obszaru; np. nie odbiera głośnych sygnałów ze skóry i przyległych tkanek (zakłócenia kontaktowe). Tylko nielicznym firmom udało się skonstruować aparat o tak złożonej metodzie pracy.

Zalety impulsowych detektorów tętna płodu:

- zwarta obudowa (brak kabla przy głowicy, który podatny jest na uszkodzenie)

- małe gabaryty i lekkość

- możliwość operowania aparatem jedną ręką,

- brak zakłóceń kontaktowych

powrót

 

Czy ultradźwięki emitowane przez detektor tętna są szkodliwe?

Ultradźwięki są używane w diagnostyce medycznej od lat 60-tych ubiegłego wieku. Szacuje się, że codziennie na świecie badanych jest około 5 milionów ciężarnych za pomocą detektorów tętna płodu. W granicach natężenia fali określonych przez Amerykański Instytut Ultradźwięków w Medycynie (AIUM) nie znany jest przypadek szkodliwego oddziaływania ultradźwięków na organizm matki i dziecka.  Detektory nasze emitują falę o zdecydowanie mniejszej mocy niż ultrasonografy. Natężenie ultradźwięków naszej głowicy szerokokątnej B7P2MHz jest 20 razy mniejsze niż przewiduje norma.

powrót

 

Od jakiego tygodnia ciąży można osłuchać serce płodu?

Z doświadczeń użytkowników naszych aparatów wynika, że możliwe jest osłuchanie tętna już w 9 tygodniu ciąży. Należy uważać, że znalezienie tętna między 9 a 12 tygodniem ciąży jest szczęśliwym trafem. Zalecamy wtedy użycie głowicy wąskokątnej i słuchawek, aby nie stresować ciężarnej długim poszukiwaniem. Zwykle od 12 tygodnia możemy osłuchać serce płodu, a bez trudności od 15 tygodnia. 

powrót

 

Jaką wybrać głowicę?

Nasze aparaty występują z dwoma rodzajami głowic: wąskokątną BP2MHz i szerokokątną 7-elementową B7P2MHz. Zwykle proponujemy tańszą głowicę wąskokątną, a tam gdzie czas jest krytyczny lub chęć wygody głowicę szerokokątną.

Głowica BP2MHz ma małe pole widzenia. Wymaga ona dokładniejszego ustawienia jej nad sercem płodu, co zwykle zabiera czas. W okresie wczesnej ciąży małe pole widzenia ma zaletę, gdyż wąskokątna głowica „zbiera” mniej silnych zakłócających sygnałów z naczyń matki, które wtedy są bardziej wykrywalne i nakładają się na słabe sygnały z serca dziecka.

Głowica szerokokątna ma duże pole widzenia i najczęściej znalezienie tętna przy ciąży starszej jest natychmiastowe. Użytkownicy B7P2MHz szpitalach, przyzwyczajeni do wygodnego wykrywania tętna, często na potrzeby własnych gabinetów nabywają detektory wyposażone w nią; tzn. UDT-20SD i UDT-300SD.

Detektory tętna płodu z serii UDT-300 mają wymienne głowice i można optymalnie dopasować je do wieku ciąży.

powrót

 

Co to są zakłócenia kontaktowe i dlaczego usuwanie ich jest ważne?

W trakcie dotykania do brzucha i przesuwania głowicy pojawiają się silne, głośne sygnały, które wzbudzają niepokój u ciężarnej oraz w przypadku używania słuchawek ogłuszają na moment operatora. W naszych detektorach tętna stosujemy automatyczne osłabienie silnych sygnałów, a w FD-10D zakłócenia kontaktowe są usuwane.

powrót

 

Co zrobić kiedy detektor tętna sprawia problem?

Jeśli pojawią się dziwne dźwięki należy sprawdzić detektor tętna płodu w innym otoczeniu.

Mogą wystąpić zakłócenia od pracującego obok urządzenia lub uszkodzonej sieci. Może być też uszkodzona głowica lub kabel głowicy. W każdym przypadku można skontaktować się z serwisem BRAELa, aby uzyskać poradę lub wysłać detektor tętna do naprawy. Naprawa trwa zwykle 2-3 dni. Prosimy o możliwie dokładny opis zauważonych usterek. W trakcie naprawy wykonujemy pełny przegląd funkcji aparatu i doprowadzamy go pod względem funkcjonowania do stanu nowych detektorów.    

powrót

 
     

Brael - Aparaty medyczne 2016